Kagyu-perimyslinjan buddhalaisuus - Palpung Yeshe Gatshal Finland

Palpung Yeshe Gatshal Finland on vajrayanabuddhalainen keskus, joka noudattaa tiibetiläisen Palpungin luostarin perinnettä. Keskuksen korkein henkinen johtaja on hänen korkea-arvoisuutensa XII Tai Situ Rinpoche, jonka luostari Palpung Sherab Ling sijaitsee Pohjois-Intiassa. Siellä KARMA KAGYU -perimyslinjan buddhalaisuus on säilynyt puhtaassa muodossaan. Tai Situ Rinpoche valitsi  Suomen Palpung-keskuksen henkiseksi johtajaksi kunnianarvoisen Lama Konchog Chögyalin, joka on kesästä 2017 asettunut  Suomeen. 

Buddhalaisuus on vaikuttanut lännessä jo useita vuosikymmeniä ja kiinnostuneiden määrä kasvaa jatkuvasti. Tavoitteenamme on kagyu-perimyslinjan opetusten välittäminen yhtä hyvin uusille kuin kokeneille oppilaille. Haluamme tarjota mahdollisuuden henkilökohtaiseen ohjaukseen, ryhmäopetukseen ja harjoitukseen keskuksen laman johdolla.

Painopisteenä on buddhalaisen filosofian, meditaation ja muiden harjoitusten opiskelu niin, että oppilailla on mahdollisuus saavuttaa mahdollisimman täydellinen ymmärrys Buddhan opetuksista.