KESKUS

Palpung Yeshe Gatshal Finland -keskus  (suomeksi Happy Garden of Wisdom) perustettiin syyskuussa 2006 ja rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi heinäkuussa 2007. Tai Situ Rinpoche on ystävällisyydessään osoittanut kunnianarvoisen Lama Konchog Chögyalin Suomen Palpung-keskuksen henkiseksi johtajaksi. Lama on asettunut Helsinkiin kesäkuussa 2017.

Voit tukea Palpung Yeseh Gatshalin  toimintaa antamalla lahjoituksia keskuksen toiminnan ja Lama Konchog Chögyalin hyväksi. Uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi hakevan  on suositeltavaa  ennen hakemuksen  jättämistä  osallistua ja tutustua yhteisön toimintaan. Palpungin järjestämiin opetustilaisuuksiin ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. 

Tiedustelut liittyen Laman tapaamiseen ja mahdollisiin rukouspyyntöihin (+358 451 300434 tai palpungfinland@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja vuonna 2022: Anne Marie Ahonen, puh. 0451300434

Email: palpungfinland(at)gmail.com.

Vuonna 2022 jäsenmaksu on 100 euroa.  

Voit liittyä postituslistallemme lähettämällä  meille sähköpostilla pyynnön. 

Palpung Yeshe Gatshal Finland- Tietosuojaseloste:
Palpung Yeshe Gatshal Finland ry jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste
 Laatimispäivä: 15.5.2018
 1.      Rekisterinpitäjä Palpung Yeshe Gatshal Finland, y-tunnus 2128109-1
 sp-osoite: palpungfinland@gmail.com, 0451300434
 2.      Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 Anne Ahonen, annemarie.ahonen@gmail.com, 045 1300434
 3.      Rekisterin nimi
 Jäsen- ja yhteydenpitorekisteri
 4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Tietojen käsittely perustuu yhdyskunnan jäsenten osalta Palpung Yeshe Gatshal Finlandin oikeutettuun etuun eli yhdyskunnan jäsenyyteen. Lisäksi muut henkilöt, jotka ovat pyytäneet saada sähköpostitse tiedotteita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
-Ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
-  Jäsenasioiden hoito, tiedottaminen, yhteydenpito
-     Toiminnan, tapahtumien, tilaisuuksien järjestäminen
Tietojen käsittely perustuu Palpung Yeshe Gatshal Finlandin oikeutettuun etuun ja sovittuun yhteistyöhön hallituksessa (kuten, puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja).
5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät
 Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:
 Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka. Yhdyskuntaan liittyessään jäsen antaa myös hetu-tunnuksen, kotiosoitteen ja puhelinnumeron täyttäessään kirjallisen liittymishakemuksen.

6.Säännönmukaiset tietolähteet
 Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jos henkilö on itse pyytänyt saada tiedotteita sähköpostiinsa. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Palpung Yeshe Gatshal Finlandille.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
 Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
 Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisteri on suojattu salasanalla.
 Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
 Yhdyskunnan jäsenen henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. Muiden osalta henkilö voi milloin vain, pyytää sähköpostitietojensa poistoa postituslistalta.

Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
 15.6.201
8