Keskus rekisteröity uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 9.7.2007

"Jos jossain on ihmisiä, jotka haluavat oppia dharmaa (Buddhan opetuksia), jotka ovat kiinnostuneita, mutta heillä ei ole paikkaa, silloin meidän pitää tehdä keskus sinne. Ihmisten täytyy ensin ilmaista tarpeensa ja sen jälkeen me autamme perustamaan keskuksen. Kaiken pitää olla luonnollista. Jokaisella on kuitenkin buddhaluonto, joten emme ole epätoivoisia."

Hänen korkea-arvoisuutensa Tai Situ Rinpoche

(Thar Lam, The Path to Liberation August 2005)

Niillä suomalaisilla, jotka seuraavat Tai Situ Rinpochen ja 17. Gyalwa Karmapa Ogyen Trinley Dorjen edustamaa tiibetinbuddhalaista kagyu-perinnettä, ei ole toistaiseksi ollut Suomessa pysyvää opettajaa. Laman tasoinen opettaja tekee mahdolliseksi pitkäjänteisen henkilökohtaisen ohjauksen ja henkisen kasvun. Tämän vuoksi kokouksessa 3.9.2006 perustettiin Helsinkiin uskonnollinen yhdyskunta Palpung Yeshe Gatshal Finland ("Viisauden onnellinen puutarha Suomessa") Tai Situ Rinpochen antaman nimen mukaan. Perustajajäseniä oli 25.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Palpung Yeshe Gatshal Finlandin merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin Helsingissä 9.7.2007.

Ks. Palpung Yeshe Gatshal Finlandin yhdyskuntajärjestys